verksamhet_hemsidan
verksamhet_hemsidan_2

VÅR VERKSAMHET

Vår församling finns till för att ge ut av det bästa vi har – Jesus. Att ta del av Jesu kärlek, dela kärleken med varandra och att sprida den vidare är vårt syfte som församling. Praktiskt innebär det att vi firar gudstjänster varje söndagsförmiddag klockan 11.00. En annan viktig del i församlingen är hemgrupperna, där vi träffas regelbundet i mindre grupper och delar vår kristna tro med varandra. Här hittar du mer specifik information om församlingens övriga arbete.

gemenskap_vättern_01

HEMGRUPPER

Vi vill att alla skall bli sedda!

I vår församling tror vi på att träffas i mindre grupper för att umgås, bry oss om varandra, be och läsa Bibeln. ”Ensam är inte stark” utan vi behöver varandra. Även om det är härligt med gemenskapen i samband med söndagsgudstjänsten, så blir den inte lika nära som den kan bli i den lilla gruppen. Vi är helt övertygade om att hemgruppen utgör svaret på detta. Där träffas man regelbundet i en lite mindre gemenskap och där man kan känna sig hemma.

 

Som människor har vi två mycket grundläggande behov, det första är att få ta emot och det andra är att få ge ut. I hemgruppen kan detta ske på ett enkelt och praktiskt sätt.

JAG VILL HA EN HEMGRUPP
Barn

BARN

Varje söndag har vi barnmöte som riktar sig till barn mellan 3-12 år. Vi kallar det för Söndax. Vår ambition är att se och uppmärksamma barnen på samma sett som Jesus gjorde. Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte!” – Mark 10:13

Söndax är en plats där barnen får utrymme att höra och uppleva Gud. En gudstjänst där de får möjlighet att be för varandra, få bönesvar och höra Guds ord predikas på ett kreativt och roligt sätt. Därefter fikar vi och har olika aktiviteter för barnen.

DSC_0130

YOUTH

Livets Ord fokuserar mycket på generationer. Detta tar sig uttryck genom att träna en ung generation till att bli Jesus-centrerad och få en livsstil som sträcker sig ut till andra människor. Vårt ungdomsarbete är en riktig växtplats för varje tonåring!

Välkommen, du som är 13 år och uppåt på våra ungdomsmöten.

Varje fredag kl 19:00 på Livets Ord i Jönköping!

DSC_0084

ENGAGERA DIG

Här på Livets Ord gillar vi att engagera oss och hjälpa andra! Du är varmt välkommen att hjälpa till med allt från att sköta ljudet till att hjälpa till i cafét. Vad du än tycker om att göra kan vi hitta något som passar dig!

KONTAKTA OSS
eddy_carol

GUDSTJÄNSTER PÅ ARABISKA

Hej, jag heter Eddy Herreborg och är pastor för den arabisktalande delen av vår församling. Min fru heter Carol och vi har tre härliga barn; Ryan, Patrik & Daniel. Jag och Carol arbetar tillsammans för att människor ska nås med evangelium. Vår önskan är att vi inte bara ska känna Jesus Kristus utan att vi också lär känna den Helige Ande.

 

Vårt arbete sker på söndagar kl.16:00 då vi har gudstjänst på arabiska. I veckorna ägnar jag och Carol tid åt hembesök. En gång per månad har vi något vi kallar ”open church” som är ett tillfälle att diskutera frågor om bibeln, kristen tro och kyrkan. Carol har en gång i månad kvinnomöten. Ibland åker vi även och talar och betjänar olika församlingar i Sverige och utomlands.

 

Vill du veta mer?

Besök gärna vår arabiska hemsida www.loar.se